Wat willen wij?

Het team van Roemte heeft een school voor ogen waar:

♦ Kinderen ervaren dat ze worden gekend;

♦ Kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en waar ze graag zijn;

♦ Leraren hetzelfde ervaren en weten dat hun individuele kwaliteiten worden benut;

♦ Het onderwijs aansluit op de belevingswereld van de kinderen;

♦ Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en daarop aanspreekbaar zijn;

♦ Gelijke rechten, verdraagzaamheid, respect, samenwerking, solidariteit en zorg hoog in het vaandel staan;

♦ De sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt;

♦ Kinderen worden begeleid op weg naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij;

♦ Kinderen ervaren dat leren een vanzelfsprekende en plezierige activiteit is;

♦ Het leren gebeurt langs een ononderbroken ontwikkelingslijn;

♦ Interactief onderwijs wordt gegeven met behulp van nieuwe en moderne methoden en materialen en waar adaptief onderwijs zorgt voor een goede ontwikkeling van elk kind;

♦ Leer- en ontwikkelingsproblemen door een preventieve aanpak zoveel mogelijk worden beperkt;

♦ Ouders zoveel mogelijk worden betrokken bij de school;

♦ Men openstaat voor vernieuwing, verbetering en verandering, zoals ICT en cultuureducatie;

♦ Een gezonde open samenwerking is tussen (in willekeurige volgorde) het bestuur, de algemeen directeur, de directie, de leraren, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de ouders om een stevige basis te vormen voor het onderwijs en de begeleiding op Roemte.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.